Fysio Witt Dorpsstraat 283 Fysiotherapeut Wormer Wormerveer Krommenie Oost-Knollendam Jisp Noord-Holland Fysiotherapie Achmea Pluspraktijk Plus praktijk Manuele therapie Lymfedrainage Oedeemtherapie Geriatrie Medisch fitness Schouderklachten Rugklachten Dry needling Sportblessures Gecontracteerd HKZ  Menzis Topzorg  revalidatie tarieven fysiotherapie hernia artrose frozen shoulder

Medische training

Medische training bestaat uit het doen van oefeningen, met of zonder gewichten/ apparatuur in de oefenruimte. Het verschil met 'gewone' fitnesstraining is dat de deelnemers van medische training werken met een schema, gericht op een medisch indicatie (klacht aan het houdings-/bewegingsapparaat) zoals rugklachten, schouder-/nekklachten, na een operatie etc. De training is op verschillende wijzen mogelijk:

Zonder begeleiding

Het is mogelijk om gebruik te maken van onze oefenruimte en de daarin aanwezige materialen om zelfstandig te trainen. Veelal heeft men vooraf in een behandeltraject al oefeningen opgekregen van de fysiotherapeut. Zodra er voldoende vaardigheden zijn in het uitvoeren van het oefenschema/ trainingsschema kan worden getraind zonder dat daar een fysiotherapeut bij aanwezig is (tegen gereduceerd tarief) .

Met begeleiding

In groepjes van maximaal 4 deelnemers wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut geoefend/ getraind, waarbij iedere deelnemer zijn eigen, op maat gemaakte, schema volgt. De begeleidend fysiotherapeut zal toezien op correcte uitvoering, antwoord geven op vragen en het trainingsschema bijstellen indien nodig.

Doelgroeptraining

In deze groepen kunnen mensen een schema volgen dat gericht is op het revalideren/ trainen van een vergelijkbare 'indicatie', zoals na een nieuwe knie, nieuwe heup, Parkinson, beroere etc. Op dit moment bieden wij een dergelijke doelgroeptraining nog niet aan. Er zijn voorbereidingen gaande om dit in de nabije toekomst mogelijk te maken.

Informeert u bij onze praktijk naar de mogelijkheden, mocht u interesse hebben om aan een groepstraining deel te nemen. De tarieven vindt u in ons tarievenoverzicht.