Fysio Witt Dorpsstraat 283 Fysiotherapeut Wormer Wormerveer Krommenie Oost-Knollendam Jisp Noord-Holland Fysiotherapie Achmea Pluspraktijk Plus praktijk Manuele therapie Lymfedrainage Oedeemtherapie Geriatrie Medisch fitness Schouderklachten Rugklachten Dry needling Sportblessures Gecontracteerd HKZ  Menzis Topzorg  revalidatie tarieven fysiotherapie hernia artrose frozen shoulder

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie wordt ook wel 'ouderengeneeskunde' genoemd en houdt zich bezig met de behandeling van ouderen. Geriatrie fysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een extra opleiding gevolgd. Hierdoor is er vaardigheid en ruim inzicht ontwikkeld in een optimale begeleiding van de ouder wordende mens.

De geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit zijn/ haar specifieke kennis over ouder worden en de daarbij voorkomende ziektebeelden. Voorbeelden hiervan zijn: artrose, osteoporose, reuma en ook beperkingen ten gevolge van de ziekte van Parkinson, een CVA en de ziekte van Alzheimer. Hiernaast wordt er ook advies en begeleiding gegeven voor gezinsleden, verzorgenden en eventuele mantelzorgers.

De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie die gericht is op het verminderen van klachten bij het dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang, gebaseerd op de kennis op het gebied van ouderdomsziekten.

Wij behandelen ook aan huis voor mensen die niet in staat zijn naar de praktijk te komen of wanneer er andere redenen zijn waardoor behandelen aan huis raadzamer is. Hiervoor dient wel een verwijzing van een arts aanwezig te zijn waarop uitdrukkelijk is vermeld dat behandelen aan huis voorgeschreven is.​

U kunt aanvullende informatie vinden op: www.nvfgnet.nl. Neemt u voor vragen gerust contact met ons op.