Fysio Witt Dorpsstraat 283 Fysiotherapeut Wormer Wormerveer Krommenie Oost-Knollendam Jisp Noord-Holland Fysiotherapie Achmea Pluspraktijk Plus praktijk Manuele therapie Lymfedrainage Oedeemtherapie Geriatrie Medisch fitness Schouderklachten Rugklachten Dry needling Sportblessures Gecontracteerd HKZ  Menzis Topzorg  revalidatie tarieven fysiotherapie hernia artrose frozen shoulder

COPD

COPD is een chronische longziekte. Chronisch betekent dat het blijvend is. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte).

​De ademhaling is bemoeilijkt en de persoon is sneller vermoeid, zeker bij inspanning.

De aandoening vergt een multi-disciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat er meerde zorgverleners van verschillende zorgdisciplines betrokken zullen zijn bij de behandeling van deze klachten. Te denken valt aan een huisarts, longarts en fysiotherapeut met gespecialiseerde bijscholing op het gebied van COPD. In ons team is dit Laura Staal.

Onze praktijk heeft contacten gelegd met Stichting Eerste lijns Zorggroep (SEZ Zaanstreek, Waterland, Midden-Kennemerland). Dit is een ketenzorg organisatie voor chronische aandoeningen waaronder ook COPD. Voor meer informatie zie ook: www.zorggroepsez.nl

Voor meer informatie t.a.v. COPD verwijs ik u graag naar de website van het longfonds: www.longfonds.nl