Fysio Witt Dorpsstraat 283 Fysiotherapeut Wormer Wormerveer Krommenie Oost-Knollendam Jisp Noord-Holland Fysiotherapie Achmea Pluspraktijk Plus praktijk Manuele therapie Lymfedrainage Oedeemtherapie Geriatrie Medisch fitness Schouderklachten Rugklachten Dry needling Sportblessures Gecontracteerd HKZ  Menzis Topzorg  revalidatie tarieven fysiotherapie hernia artrose frozen shoulder

Klachtenreglement

Op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKGGZ) heeft een zorgaanbieder de verplichting om zich aan te sluiten bij een klachtenregeling. Fysiotherapeuten in loondienst vallen onder de klachtenregeling die is afgesloten door hun werkgever/ praktijkhouder.

Fysio Witt maakt gebruik van het klachtenreglement van het beroepsgenootschap KNGF.

Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, de behandeling of de wijze waarop u bent bejegent, is het een goede zaak dit kenbaar te maken. Dit kan natuurlijk door de betrokken persoon direct hiedrop aan te spreken. Mocht u dit niet prettig vinden, dan kunt u ook een klacht in de klachten en ideeënbus kwijt in de wachtruimte van de praktijk. Mocht u er niet uitkomen op deze wijze, of ontevreden blijven over het resultaat, dan kunt u ook op formele wijze een klachte indienen via de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u lezen in de folder 'Een klacht over uw fysiotherapeut'. Deze brochure kunt u vinden in onze wachtkamer op de leestafel, maar is ook onder deze link digitaal in te zien.